OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA I IZLAGANJA ZA NEW EUROPE MARKET 2018.

OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA I IZLAGANJA ZA NEW EUROPE MARKET 2018.

 1. Opće odredbe 

Opći uvjeti sudjelovanja i izlaganja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) pravila su koja uređuju odnose između Organizatora i sudionika  NEW EUROPE MARKETA 2018.

NEW EUROPE MARKET 2018.“, skraćeno „NEM 2018.“ konferencijski je i sajamski događaj koji se organizira u svrhu okupljanja i razmjene informacija, znanja, iskustava i dostignuća s područja televizije, medija, produkcije, telekomunikacija, marketinga i PR-a, IPTV-ja, kabelske distribucije, mobilnih operatera, licenciranja i srodnih djelatnosti (u daljnjem tekstu: Događaj).

ORGANIZATOR MEDIJI-SVE O d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 50, OIB: 14163384736 je organizator događaja  (u daljnjem tekstu: Organizator).
SUDIONICI su osobe koje su u cijelosti uplatile iznos kotizacije, izlagači, predavači, sponzori, medijski pokrovitelji (u daljnjem tekstu: Sudionici).
IZLAGAČI su osobe koje su s Organizatorom sklopile Ugovor o najmu izložbenog prostora (u daljnjem tekstu: Izlagači).

Iznos kotizacije ovisi o datumu uplate, a sukladno cijenama objavljenim u Općim uvjetima i na internetskoj stranici Organizatora, www.neweumarket.com.

 1. Prijava i potvrda sudjelovanja 
 2. Osobe koje žele sudjelovati na Događaju prijavljuju se na internetskoj stranici Organizatora, neweumarket.com na aplikaciji „Prijava“.
  Cijena kotizacije za NEM 2018. izražena je po osobi i obuhvaća cijenu trodnevnog sudjelovanja, uključujući pauze za kavu, happy hoursi partije.
  Kotizacija „Early Bird“ vrijedi za uplate izvršene do 15. prosinca 2017. godine.

Kotizacija „First Minute“ vrijedi za uplate od 16. prosinca 2017. do 15. ožujka 2018. godine.

Za sve uplate od 15. ožujka 2018. godine vrijedi puna redovna cijena.

EARLY BIRD – do 15. prosinca 2017. – 2640,00 kn*
FIRST MINUTE – do 15. ožujka 2018. – 3400,00 kn*
REGULAR – od 16. ožujka 2018. – 4160,00 kn*

* U navedene cijene uključen je PDV. Cijene u kunskoj protuvrijednosti varijabilne su s obzirom na kretanje tečaja eura te su moguća manja odstupanja na dan plaćanja ponude.

Promjena kotizacije na drugu osobu može se pismeno prijaviti na e-mail adresu registration@neweumarket.com najkasnije do 15. svibnja 2018. godine. Nakon 15. svibnja 2018. za sve promjene bit će naplaćena dodatna administrativna pristojba od 380,00 kn (ili 50 € za uplate izvan Hrvatske).
U slučaju otkazivanja uplaćene kotizacije do 15. svibnja 2018. godine Organizator ima pravo od uplaćene kotizacije zadržati iznos od 380,00 kn (50 € za uplate izvan Hrvatske).
U slučaju otkazivanja nakon 15. svibnja 2018. godine neće biti moguće ostvariti povrat novca.
Sve obveze nastale prilikom otkazivanja i/ili promjene kotizacije moraju biti podmirene do 10. lipnja 2018. godine.
Uplatom cjelokupnog iznosa kotizacije sudionik stječe pravo na dobivanje akreditacije koja mu omogućava sudjelovanje na Događaju.

Akreditacija vrijedi od prvog do zadnjeg dana događaja isključivo za osobu čije se ime nalazi na njoj.

Zabranjeno je neovlašteno korištenje akreditacije.

Ukoliko netko neovlašteno koristi akreditaciju, ona će mu biti oduzeta i on će biti udaljen s Događaja.

Ulazak u bilo koji prostor NEM-a bez autorizirane akreditacije neće se tolerirati.

 1. Osobe koje na Događaju žele sudjelovati kao Izlagači, prijavljuju se putem e-mail adrese registration@neweumarket.com. Organizator ima pravo odbiti prijavu ako izložbeni uzorci, proizvodi i usluge ne odgovaraju sadržaju i kvaliteti sajamske priredbe ili iz drugih važnih razloga te ukoliko je traženi prostor već rasprodan.
 2. Sudjelovanje 

Organizator osigurava održavanje događaja u Dubrovniku (Hrvatska) od 11. do 14. lipnja 2018. godine.
Organizator zadržava pravo otkazati događaj u slučaju nepredvidljivih okolnosti ili više sile.
Ukoliko je do otkazivanja došlo zbog  nepredvidljivih okolnosti ili više sile, sudionik nema pravo na povrat uplaćenog iznosa.
Ukoliko se Događaj iz nekog razloga na koji Organizator ne može utjecati, ili u slučaju više sile, neće moći održati u Dubrovniku, Organizator, nakon što obavijesti sudionike, zadržava pravo premjestiti događaj u neki drugi grad/državu, odnosno Događaj organizirati u drugom terminu.
Prijava sudjelovanja vrijedi za novi termin. Sudionik, odnosno Izlagač, nema pravo otkazati ili postavljati neke druge zahtjeve, niti ima pravo tražiti naknadu štete od Organizatora.

Konačni rok za prijavu plaćanja kotizacije je 10 dana prije datuma početka održavanja  Događaja.

 1. Izložbeni prostor 

Organizator će zainteresiranim osobama ponuditi tipske i posebno prilagođene izložbene prostore.

Tipski izložbeni prostori namješteni su i klimatizirani te mogu biti prilagođeni željama i potrebama sudionika, poštujući pritom tehničke zahtjeve prostora u kojemu se Događaj održava.

Položaj izložbenog prostora dogovara se s Izlagačem, a sukladno raspoloživim kapacitetima.
Organizator zadržava pravo da u svako vrijeme u svrhu bolje kvalitete štanda napravi promjene na tlocrtu štanda, promijeni oblik ili položaj prostora dodijeljenog Izlagaču.

Zadnji rok za prijavu i uplatu po ponudi za izložbeni prostor je 22. svibanj 2018. g. Nakon ovog datuma više se neće primati prijave.

Izlagač se obvezuje: da će svoju opremu i izložbene proizvode osigurati od oštećenja, uništenja, loma, požara, provale, krađe, u slučaju elementarne nepogode ili više sile kod osiguravajućeg društva, u suprotnom sam snosi trošak nastale štete.

Izlagač mora poštovati propise o protupožarnoj sigurnosti te o svom trošku održavati izložbeno-prodajni prostor.

Izlagač mora u radnom vremenu Događaja biti prisutan u svom prostoru. Izlagač će po završetku  Događaja  Organizatoru predati prostor i opremu u stanju u kakvu ih je preuzeo te će svaku prouzročenu štetu odmah podmiriti.

Izlagač snosi eventualne posljedice štetnog događaja za posjetitelje ili ostale izlagače uzrokovane nestabilnim, nesigurnim, nemarnim i sličnim nesigurnim postavljanjem svoje opreme i izložbenih eksponata.

Izlagač ne smije izložbeni prostor ili dio izložbenog prostora izdati u podnajam.

Izlagač može započeti s radom na uređenju izložbenog prostora dan prije početka sajma, a mora ga isprazniti najkasnije 15.06.2018. do 19.00 sati. Ukoliko Izlagač ne isprazni sajamski prostor u zadanom roku, Organizator ne odgovara za Izlagačevu robu. Ako posebne okolnosti zahtijevaju drukčije, navedeni rokovi mogu se produžiti ili skratiti.

Zbog opravdanih razloga, po prethodnom dogovoru s Organizatorom i prema mogućnostima Organizatora, može se dogovoriti eventualno vremensko odstupanje u uređenju i opremanju prostora.

U slučaju da Izlagač krši bilo koju od prije navedenih odluka, Organizator ima pravo zabraniti mu sudjelovanje na Sajmu. U tom slučaju Izlagač snosi sve troškove iz Općih uvjeta i sve eventualne druge troškove.

 1. Ostale usluge 

O korištenju ostalih usluga Sudionici s Organizatorom zaključuju pismeni ugovor o korištenju ostalih usluga. Ponuda ostalih usluga nalazi se na internetskoj stranici www.neweumarket.com pod aplikacijom „Sponzorski paketi“.

 1. Cijene 

Cijene kotizacije navedene su unutar aplikacije „Prijava“.
Cijene izlagačkog prostora i drugih usluga bit će dostavljene u Ponudi.

 1. Otkazivanje Izlagača

Ukoliko Izlagač u pismenom obliku predloži Organizatoru povlačenje svoje Prijave najkasnije 30 dana prije početka Događaja i ako Organizator to prihvati, Sudioniku, odnosno Izlagaču, fakturirat će se samo 50% dogovorene vrijednosti.

Otkazivanje sudjelovanja unutar 30 dana do početka Događaja Organizator ne može prihvatiti pa će podnositelju Prijave, odnosno Izlagaču, fakturirati naručeni prostor i sve dotad izvršene usluge.

 1. Posebne odredbe 

Odobrenje za obavljanje bilo kakvih marketinških i ostalih djelatnosti u prostoru u kojem se održava Događaj, a izvan vlastitih izložbenih prostora Izlagača (uređenje štandova, ugostiteljstvo, prodaja, snimanje, javni nastupi i sl.), daje isključivo Organizator, i to u pismenom obliku.

Ekonomsko-propagandne aktivnosti u prostoru održavanja Događaja mogu se organizirati isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske. Zabranjena je svaka aktivnost koja ometa druge Sudionike.

Sudionik je odgovoran za puštanje glazbe u izložbenom prostoru koje podliježe Zakonu o autorskim pravima te Organizator ne preuzima materijalnu odgovornost za nastale obveze Sudionika.

Prijavom se daje suglasnost da Mediavision smije koristiti sadržaj, proizvode, vizuale, fotografije i logotip tvrtke sudionika za promotivne svrhe i za online bazu podataka (newsletter, vijesti, web-stranica, brošura, prezentacija).

 1. Ostale tehničke informacije 

Reklamacije zbog eventualnih nedostataka moraju se prijaviti Organizatoru u pisanom obliku odmah nakon što Sudionik preuzme prostor, a najkasnije 4 sata prije otvorenja Događaja.

Naknadne se reklamacije ne mogu uzeti u razmatranje. Sudionici su se dužni pobrinuti za vlastiti otpad na izložbenim prostorima i dužni su ga odnijeti na za to predviđena mjesta.

Ukoliko to ne učine do trenutka raspremanja izložbenih prostora zadnji dan Događaja, u njihovo će ime to učiniti Organizator, a trošak te usluge fakturirat će Izlagaču.

Organizator ne snosi odgovornost za eventualno izgubljene ili oštećene stvari ili predmete Sudionika, odnosno Izlagača.

 1. Štetni poslovni postupci

Svi registrirani sudionici formalno se obvezuju da:

– neće izravno ili neizravno odvlačiti ostale sudionike iz bilo kojeg prostora NEM-a kako bi predstavili proizvode i usluge koji inače spadaju u područje NEM-ovih aktivnosti

– neće za vrijeme NEM-a u hotelu domaćinu događaja ili u Dubrovniku organizirati aktivnosti koje su izravna konkurencija NEM-u bez posebnog i pismenog odobrenja Organizatora.

Svako kršenje gore navedenih pravila, a koje uoči član Organizacijskog tima, za sobom povlači novčane kazne. Ove će kazne biti u skladu s aktualnim NEM-ovim cjenikom i odgovarati aktivnosti poduzetoj u trenutku kršenja pravila.

Zagreb, svibanj 2018.