SPONZORSTVA

Istražite prilike za sponzorstva na NEM-u i stvorite nove poslovne prilike.

Molimo ispunite formular i poslat ćemo vam dodatne informacije

DIJAMANTNI SPONZOR

EKSKLUZIVNA MOGUĆNOST, DOSTUPNO ZA SAMO JEDNOG SPONZORA

- Vanjski i unutarnji branding venue hotela
- Brand visibility na samome događaju
- Digitalna promocija
- 15-minutna prezentacija u NEM-ovoj panel-sobi
- Sponzor večernje zabave
- Dodatna promocija na NEM-u
- Dodatna promocija po završetku NEM-a

ZLATNI SPONZOR

EKSKLUZIVNA MOGUĆNOST, DOSTUPNO ZA SAMO JEDNOG SPONZORA

- Vanjski i unutarnji branding venue hotela
- Brand visibility na samome događaju
- Digitalna promocija
- Sponzor večernje zabave
- Dodatna promocija po završetku NEM-a

SREBRNI SPONZOR

EKSKLUZIVNA MOGUĆNOST, DOSTUPNO ZA SAMO JEDNOG SPONZORA

- Brand visibility na samome događaju
- Digitalna promocija
- Sponzor večernje zabave
- Dodatna promocija po završetku NEM-a

SPONZOR POSEBNE PREZENTACIJE

DOSTUPNO ZA NEKOLIKO SPONZORA

- Brand visibility na samome događaju
- Digitalna promocija
- 15-minutna prezentacija u NEM-ovoj panel-sobi
- Mini-Networking event nakon prezentacije

SPONZOR VEČERNJEG EVENTA

EKSKLUZIVNA MOGUĆNOST, DOSTUPNO ZA TRI SPONZORA NA RAZLIČITIM LOKACIJAMA

- Brand visibility na samome događaju
- Digitalna promocija
- Večernji partiji na najljepšim lokacijama

MINI-EVENT SPONZOR

DOSTUPNO ZA NEKOLIKO SPONZORA

- Brand visibility na samome događaju
- Digitalna promocija
- Pauza za kavu (30 min) ili Happy Hour (60 min)

TECH SPONZOR

EKSKLUZIVNA MOGUĆNOST, DOSTUPNO ZA SAMO JEDNOG SPONZORA

- Brand visibility na samome događaju
- Digitalna promocija
- Branding aplikacije, Wi-Fi mreže i sl.

SPONZOR NEM VEZICA

EKSKLUZIVNA MOGUĆNOST, DOSTUPNO ZA SAMO JEDNOG SPONZORA

- Brand visibility na samome događaju preko vezica
- Digitalna promocija

SPONZOR - EXHIBITOR

DOSTUPNO ZA VIŠE SPONZORA

- Brand visibility na samome događaju
- Digitalna promocija
- Najam prostora za sastanke