ON DEMAND USLUGE I TV KANALI – MEĐUSOBNO ISKLJUČIVI ILI SJAJNA KOMBINACIJA?

SRIJEDA | 12. lipnja 2019., 10:00 - 11:00

Zašto Pay TV kanali postaju on demand usluge i obrnuto?
Je li ponuda većeg izbora korištenja sadržaja odgovor na uspješno zadržavanje korisnika?