NOGOMET: TKO DRŽI CIJENU VISOKOM?

Nikola Francetić

Nikola Francetić

Direktor odjela za sadržaj, medije i emitiranje, Telekom Austria Group

Nikola Francetić vodi poslove Odjela za sadržaj, medije i emitiranje u A1 grupi. Odgovoran je za TV sadržaj na područjima djelovanja TAG-a kao i za određivanje i provedbu strategije sadržaja i strategije usluga emitiranja. Vodio je transformaciju značenja sadržaja u poslovanju pa se danas članice A1 grupe koriste sadržajem kao strateškom prednosti kroz, primjerice, ekskluzivna sportska prava.  Poseban fokus posvećuje inovacijama tako da danas A1 grupa i članice organiziraju i produciraju vlastite eSport lige i turnire.

U posljednjih 15 godina bio je na raznim položajima u telekomunikacijskim i medijskim organizacijama u Središnjoj i Istočnoj Europi fokusirajući se na razvoj online medija, pay TV-a i časopisa. Član je Hrvatskog audiovizualnog vijeća od 2013. g.