Nataša Rapaić

Nataša Rapaić

Članica Uprave i glavna operativna direktorica za privatne korisnike, Hrvatski Telekom

Rođena je 1969. u Zagrebu, 1993. diplomirala je na Ekonomskom fakultetu, a diplomu iz Poslovnog upravljanja (MBA) stekla je 2000. na IE-ju u Madridu.

Niz je godina stjecala iskustva na odgovornim položajima. Bila je suosnivačica i direktorica za izvoz/uvoz u tvrtki Milna Parket, radila je u ekonomskom uredu španjolskog veleposlanstva kao ekonomska analitičarka na istraživanjima hrvatskog tržišta i poticanju ekonomske suradnje između dviju zemalja, bila je financijska analitičarka u investicijskom odjelu banke Grupo Caixa Galicia itd.

Marketinška iskustva u telekom-industriji stječe kao konzultantica u Europraxis Consultingu u Madridu te na raznim projektima za marketinški sektor Telefonice Moviles.

U HT dolazi 2003. na mjesto izvršne direktorice Podjedinice za korporativne komunikacije, a od 1. rujna 2005. članica je Izvršnog odbora T-Coma i glavna direktorica za marketing.

Godine 2010. imenovana je na funkciju operativne direktorice Sektora za marketing za privatne korisnike, a od 1. veljače 2013. članica je Uprave HT d. d.-a i glavna operativna direktorica za privatne korisnike.