Mario Weber

Mario Weber

Ravnatelj, HAKOM

Mario Weber, mr. sc., završio je poslijediplomski studij elektrotehnike na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlen je u HAKOM-u od 2009. kao rukovoditelj Odjela komunikacijskih usluga. Prije HAKOM-a radio je u industriji na razvoju programske podrške, u prvom redu IMS sustava, na različitim radnim mjestima, od dizajnera softvera do rukovoditelja. Autor je brojnih znanstvenih članaka i koautor knjige o IMS sustavima.