Maja Porczynska

Maja Porczynska

Viša direktorica, distribucija sadržaja, Viacom International Media Networks CEEI

Izvršna direktorica s više od 10 godina medijskog i telekomunikacijskog iskustva u poslovnom razvoju i distribuciji sadržaja, Maja je odgovorna za poslovni razvoj unovčavanja Viacomovih sadržaja preko tradicionalnih i digitalnih platformi diljem CEE regije. U toj ulozi nastoji izgraditi i proširiti globalno jake i lokalno relevantne brendove stvarajući zajedničku stratešku viziju u cijelom poslovanju, s jakim fokusom na digitalni višeplatformski pristup.