KONTAKT

Za sve informacije o NEM-u, molimo kontaktirajte nas na nem@neweumarket.com ili ispunite obrazac.

Za sva pitanja u vezi s registracijom, sponzorstvima i/ili rezervacijom izložbenog prostora, molimo kontaktirajte:

Dora Turopoljac

Organization Manager

T: +385 1 641 8621
M: +385 91 1533 900

dora.turopoljac@mediavision.hr

Za sva pitanja u vezi s panelima i govornicima, molimo kontaktirajte:

Mihaela Delišimunović

Organization Manager

T: +385 1 640 8317
M: +3891 1230 608

mihaela.delisimunovic@mediavision.hr

Za sva pitanja u vezi s medijskim pokroviteljstvima i informacijama o NEM-u, molimo kontaktirajte:

Iva Stilinović Grahovac

PR Manager

T: +385 1 64 08 319
M: +385 91 644 2899

iva.stilinovic@mediavision.hr