Christopher Peter Marcich

Christopher Peter Marcich

Ravnatelj, Hrvatski audiovizualni centar

Christopher Peter MARCICH
Državljanstvo: RH
Strani jezici: engleski, francuski, talijanski i španjolski
ZNANJA I VJEŠTINE
Uspješan međunarodni pregovarač s dugogodišnjim iskustvom I zastupanje pred međunarodnim i nacionalnim tijelima I vođa tima I menadžer s dokazanim uspjesima u audiovizualnom sektoru te u javnoj upravi I sposobnost spajanja strateške vizije i
pragmatičnog pristupa u rješavanju problema.
RADNO ISKUSTVO
2012. Predsjednik lzvršnog odbora AGICOA, Ženeva, Švicarska
Kao udruga audiovizualnih producenata, udruženja proizvođača i društava za upravljanje kolektivnim pravima, AGICOA pregovara s platformama za retransmisiju i prikuplja te distribuira naknade producentima za retransmisiju i, u nekim slučajevima, autorima.
Moje odgovornosti uključuju predsjedanje sastancima lzvršnog odbora, razvijanje konsenzusa članica oko strateških i operativnih prioriteta, vođenje pregovora, nadzor upravljanja organizacijom, vanjsko zastupanje te zakonodavne aktivnosti, poput uspješnog rada s institucijama EU-a vezano za prijedlog Uredbi EU-a o radioteleviziji, uz blisku koordinaciju s europskim organizacijama proizvodača, autora i izvođača.
1995. – 2016. Predsjednik i upravni direktor za Europu i međunarodno
Motion Picture Association (MPA)
MPA objedinjuje šest velikih američkih audiovizualnih kompanija. Glavna područja djelovanja uključuju lobiranje za pojedina pitanja od interesa iz područja relevantnih politika na nacionalnim razinama ina razini EU-a, zaštitu sadržaja iparničenje.
Moje odgovornosti uključivale su: početni fokus bio je na repozicioniranju i preustroju europskog dijela organizacije. U suradnji s članicama MPA-a, uspostavio sam tim (dvadesetero zaposlenika u Bruxellesu), usvojeni su strateški prioriteti te su ostvarivani u uskoj suradnji s nacionalnim partnerskim organizacijama, lokalnim predstavnicima kompanija i vanjskim savjetnicima.
U posljednjoj godini rada obnašao sam dužnost predsjednika i koordinatora globalnih međunarodnih poslova (President and Global International Policy Coordinator), što je uz Europu, Afriku iBliski istok uključivalo i države Azije i Pacifika te Latinske Amerike. MPA sam napustio kako bih se pridružio obitelji u Hrvatskoj, nakon što sam sudjelovao u izboru svojeg nasljednika na mjestu čelnika Europskog ureda.
1985.-1995. Ministarstvo vanjske trgovine SAD-a (Office of the USTR)
1993.-1995. Pomoćnik ministra za Europu, Afriku i Bliski istok
1993. Pomoćnik ministra za pitanja okoliša
1991.-1993. Načelnik Sektora za Europu
1988.-1991. Trgovinski predstavnik u Misiji SAD pa u EZ-u
1985.-1988. Ravnatelj za WTO
Kao trgovinski predstavnik SAD-a u EZ-u, zadužen između ostalog za pregovore o ulasku Portugala i Španjolske u EZ. Značajan projekt bio je priprema i provedba prve strategije SAD­a za vanjsku trgovinu i zaštitu okoliša. 1993. godine imenovan pomoćnikom trgovinskog predstavnika SAD-a za Europu. Zaduženja su uključivala pripremu i provedbu trgovinske politike SAD-a, ulogu glavnog pregovarača u nizu multilateralnih (WTO,OECD), bilateralnih te pregovora s tadašnjim EZ-om. Postignuća tijekom ovih deset godina dovela su do ponude do prijeđem u privatni sektor (MPA).
1980.-1985. Savjetnik, Ministarstvo gospodarstva (U.S. Department of Commerce)
Službenik za licenciranje izvoza, nakon čega je uslijedio rad na carinskim pitanjima. Vodio sam međunarodne pregovore o novoj trgovinskoj klasifikacijskoj shemi, uključujući osjetljivu konverziju međunarodnih carinskih stopa i potvrda u američkom Kongresu. Projekt je doveo do imenovanja u Ministarstvo vanjske trgovine SAD-a.
0BRAZOVANJE
1977. – 1979. Magisterij, međunarodni odnosi, Georgetown University, Washington
1973. – 1976. Diploma,ekonomske i političke znanosti, University of Wisconsin, Madison
1970. – 1973. Marquette University High School, Milwaukee, SAD
ODLIKOVANJA I PRIZNANJA, UKLJUČUJUĆI:
2003. Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge za kulturu
1994. USTR- Kelley Award za izvanredna postignuća i doprinos uspjesima tima
1991. US State Department: Outstanding Achievement Award
2016. MPA: Posebna nagrada za doprinos cijeloj organizaciji