NAZIRE LI SE KRAJ CHANNEL BUNDLINGU?

Nikola Francetić

Nikola Francetić

Direktor odjela za sadržaj, medije i emitiranje, Telekom Austria Group

Nikola Francetić vodi poslove odjela za sadržaj, medije i emitiranje u Telekom Austria Grupi. Odgovoran je za TV sadržaj na područjima djelovanja TAG-a kao i za određivanje i provedbu strategije sadržaja i strategije usluga emitiranja.

U posljednjih 15 godina bio je na raznim položajima u telekomunikacijskim i medijskim organizacijama u Središnjoj i Istočnoj Europi, fokusirajući se na razvoj online medija, pay TV-a i časopisa. Član je Hrvatskog audiovizualnog vijeća od 2013. g. Tijekom karijere svjedočio je i igrao ulogu u dinamičnom odnosu između javne i privatne free-to-air televizije i pay TV platformi.