KONTAKT

Za sve informacije o NEM-u, molimo kontaktirajte nas na nem@neweumarket.com ili ispunite obrazac.

Za sva pitanja u vezi s registracijom, sponzorstvima i/ili rezervacijom izložbenog prostora, molimo kontaktirajte:

Dora Turopoljac

Organization Manager

T: +385 1 641 8621
M: +385 91 1533 900

dora.turopoljac@mediavision.hr